הלוואה לצורך בניה או שיפוץ

  1. הפניה לביצוע השמאות.

  2. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל + חוזה חכירה כולל תשריט.

  3. בדירה בבניין יש צורך בתשריט בית משותף (במידה וקיימת תת חלקה) או באישור זכויות קבלן.

  4. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  5. לבניה חדשה: חוזה בניה במידה ומדובר בקבלן מפתח כולל מפרט טכני. או אומדן עלויות בניה במידה ומדובר בבניה עצמית עם מפקח בניה.

  6. לשיפוץ: הצעת מחיר לשיפוצים.

  7. העתק תעודת זהות רוכשים.

  8. טופס ארנונה.


Related Posts

הצג הכול

דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות. הסכם רכישה כולל נספחים. תשריטי מכר קבלן. נסח טאבו עדכני. אישור זכויות של החברה הקבלנית/ עו"ד. תכנית להיתר בניה (גרמוש...

דירה רשומה בטאבו עם תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות. הסכם רכישה כולל נספחים. תשריט, תקנון וצו בית משותף נסח טאבו עדכני. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון...

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך

Designed by Best SIte

© 2018 איילת אלזנר , שמאי מקרקעין | פרדס חנה כרכור

  • Facebook Social Icon