top of page
  • שמאית מקרקעין מוסמכת (רישיון מס' 1945)
  • תואר שני במנהל עסקים, התמחות בניהול נדל"ן באוניברסיטת חיפה
  • תואר ראשון בהצטיינות – מנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה
  • חברת לשכת שמאי המקרקעין
  • בעלת תו התקן והאיכות לשנת 2015 מלשכת שמאי המקרקעין בישראל
  • רשומה במאגר השמאים המומחים מטעם בית המשפט המחוזי נצרת, ובית המשפט המחוזי חיפה
  • רשומה במאגר השמאים של בנק טפחות למשכנתאות

אודות אילת אלזנר

"אני מאמינה"

מקצועיות בלתי מתפשרת – אני מקפידה על יסודיות. בדיקה מקיפה ואחראית של הנכס / הפרויקט בהיבטים שונים: משפטיים, תכנוניים, וכמובן בחינה מקיפה של שווי.

בבדיקת נכס אני משתמשת במקורות מגוונים לעניין עסקאות השוואה ובניסיוני המקצועי. מעבר לכך, בעת הצורך אני נעזרת גם בספרות מקצועית, מחקרים, פסיקות בית המשפט, שומות מכריעות, קווים מנחים, חוקים ותקנות.

אני מאמינה בחוות דעת מבוססת ומפורטת, שתביא לתוצאה מדויקת ככל הניתן ותיתן ללקוח תמונה מלאה לעניין שווי הנכס ולעניין הפוטנציאל הגלום בו.


הלקוח במרכז – שומת מקרקעין עוסקת בדרך כלל בנכס היקר ביותר שיש ללקוח, אני מאמינה שהלקוח צריך להבין לעומק את חוות דעתי. אני שמה דגש על דיוק השאלה של הלקוח ועל הסברים לשומה שערכתי.

bottom of page