תחומי עיסוק >> חוות דעת לבתי משפט

המשרד נותן חוות דעת מומחה בעניינים שמאיים לבית המשפט במגוון נושאים: שווי שוק, הפקעות, ירידת ערך, מחלוקות בין שכנים. בית המשפט מקבל את חוות הדעת כחוות דעת של עד מומחה, בעת הצורך יזומן השמאי גם לעדות בבית המשפט.

הפקעה הינה מצב בו המדינה, ללא הסכמת האזרח, לוקחת רכוש פרטי (במקרה שלנו בעיקר קרקע), לצורך שימוש ציבורי.

בחלק גדול מהמקרים בהם נעשית הפקעה, קיימת לאזרח זכות לפיצויים בגין אותה הפקעה, אפילו אם מדובר בהפקעה היסטורית שנעשתה לפני שנים רבות.

היקף הפיצוי ושוויו מחושבים על ידי שמאי מקרקעין בהתאם למהות ההפקעה, היקפה, מועד ההפקעה וכמובן בהתאם למיקום הנכס ומאפייניו הספציפיים.

Please reload

© 2018 איילת אלזנר , שמאי מקרקעין | פרדס חנה כרכור

  • Facebook Social Icon

Designed by Best SIte