top of page

תמ"א 38/ פינוי בינוי


תמ"א 38 / פינוי בינוי

תמ"א 38 על תיקוניה השונים באה על מנת לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. על מנת לעודד את חיזוק המבנים, ניתן למבנה "סל" זכויות, זכויות אילו אמורות לאפשר לדיירי הבניין או ליזם מטעמם לחזק, לשפץ ולהרחיב את הבניין הקיים, או להרוס ולבנות בניין חדש. הן הדיירים והן היזם אמורים ליהנות מתוספת הזכויות שניתנה. השאלה הנשאלת היא כמה מהזכויות יקבלו הדיירים, כמה מהזכויות יקבל היזם ואיך תתבצע החלוקה והאיזון בין הדיירים לבין עצמם. תמ"א 38 הינו פרויקט מורכב לדיירים וליזם, בעיקר משום שמעורבים בו מספר רב של בעלי זכויות ובעלי אינטרסים. לעיתים קיים קושי לאזן בין כל בעלי הזכויות/ האינטרסים המעורבים. על כן, ליווי שמאי של פרויקט תמ"א 38 הוא דבר חיוני הן לדיירים והן ליזם. השמאי יודע לבחון באופן אובייקטיבי את העלויות לעומת התמורות המתקבלות מהפרויקט, ולמצוא את נקודת האיזון בה גם היזם וגם הדיירים ייהנו באופן מקסימלי מהפרויקט.

  • לעיתים קרובות חוסר איזון בציפיות היזם אל מול ציפיות הדיירים מונע מימוש של פרויקט תמ"א 38, ושמאי אובייקטיבי יכול ליישר את ההדורים ולתרום להוצאת הפרויקט אל הפועל.

  • לעיתים קיימת מחלקות בין הדיירים לבין עצמם לעניין שווי הדירות השונות והתמורות הראויות לכל דירה לצורך יצירת איזון. גם במקרה כזה ניתן למצוא את האיזון הנכון והראוי כך שישמרו זכויות כל הדיירים.

עריכת שומות וגישור בפרויקטים של תמ"א 38 הינו אחד התחומים החביבים עלי בתחום שמאות המקרקעין, מאחר ולעיתים קרובות בעזרת הסבר וגישור בין הצדדים, ניתן להביא להתקדמות של פרויקט, גם אם הוא סבוך ומורכב.


bottom of page