דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה

  1. הפניה לביצוע שמאות.

  2. הסכם רכישה כולל נספחים.

  3. תשריטי מכר קבלן.

  4. נסח טאבו עדכני.

  5. אישור זכויות של החברה הקבלנית/ עו"ד.

  6. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  7. העתק תעודת זהות רוכשים.

  8. ספח ארנונה עדכני.

  9. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).

Share on Facebook
Please reload

Please reload

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך

© 2018 איילת אלזנר , שמאי מקרקעין | פרדס חנה כרכור

  • Facebook Social Icon

Designed by Best SIte