דירה רשומה בטאבו ללא תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות.

  1. הסכם רכישה כולל נספחים.

  2. תשריטי מכר קבלן.

  3. נסח טאבו עדכני.

  4. אישור זכויות של החברה הקבלנית/ עו"ד.

  5. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון ובניה, היתר בניה ,טופס 4.

  6. העתק תעודת זהות רוכשים.

  7. ספח ארנונה עדכני.

  8. העתק חוזה שכירות (במידה והנכס מושכר).


Related Posts

הצג הכול

דירה רשומה בטאבו עם תת חלקה

הפניה לביצוע שמאות. הסכם רכישה כולל נספחים. תשריט, תקנון וצו בית משותף נסח טאבו עדכני. תכנית להיתר בניה (גרמושקה) חתומה ע"י הוועדה לתכנון...

הלוואה לצורך בניה או שיפוץ

הפניה לביצוע השמאות. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל + חוזה חכירה כולל תשריט. בדירה בבניין יש צורך בתשריט בית משותף (במידה...

נושאים נוספים שיכולים לעניין אותך

Designed by Best SIte

© 2018 איילת אלזנר , שמאי מקרקעין | פרדס חנה כרכור

  • Facebook Social Icon