מנהל מקרקעי ישראל הינו בעל הקרקעות העיקרי במדינת ישראל. לאנשים רבים חוזים שונים מול המנהל, המגדירים את הזכויות שלהם בנכסים אל מול המנהל. מנהל מקרקעי ישראל דורש מגוון תשלומים מבעלי זכויות בקרקע: דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה, דמי הסכמה, דמי שינוי יעוד וניצול וכו'.

כאשר מתקבלת דרישה לתשלום, מומלץ לגשת לשמאי מקרקעין ולבדוק האם הדרישה שהתקבלה סבירה, האם היא מביאה בחשבון את מאפייני הנכס הרלוונטי ועוד. במידת הצורך ניתן להגיש השגה למנהל בעניין שומה מסוימת, כולל ייצוג בוועדת השגות במנהל.

כאשר מופקדת תכנית בניין עיר חדשה, לעיתים מוצאים עצמם חלק מבעלי הזכויות בקרקע או בסביבתה נפגעים מהתכנית.

בשלב הפקדת התכנית מוזמנים בעלי עניין להביע את התנגדותם לתכנית, וקיים חלון זמן של 60 יום להגשת ההתנגדויות לוועדה לתכנון ובנייה הרלוונטית.

ניסיוני בעריכה ובבדיקה של טבלאות הקצאה ואיזון, מאפשר לי לבחון בצורה שמאית מקיפה את התכנית החדשה ואת טבלאות ההקצאה והאיזון המצורפות לה, ובעת הצורך להגיש התנגדות שמאית לתכנית מטעם מי שרואה עצמו נפגע.

Please reload

Please reload

כל הנושאים

© 2018 איילת אלזנר , שמאי מקרקעין | פרדס חנה כרכור

  • Facebook Social Icon

Designed by Best SIte